projektbiznes.eu sprzedam firmę ogłoszenia

Sprzedam firmę…

Wielu przedsiębiorców po sprzedaży swojej firmy lub posiadanej części udziałów w innym podmiocie spotyka się z tym samym pytaniem – co dalej? Zgodnie z przeprowadzonym przez nasz serwis badaniem około 95% osób pozostaje nadal w szeroko rozumianym biznesie.

Osoby decydujące się na sprzedaż firmy lub udziałów zazwyczaj posiadają dodatkowo inne działalności gospodarcze lub uzyskane ze sprzedaży środki inwestują w nowe przedsięwzięcie. Tylko niewielki procent sprzedających wycofuje się z biznesu.

Dla przykładu przedstawię wyniki naszego badania:

55% osób sprzedających przedsiębiorstwo posiada inną działalność gospodarczą lub istotne udziały w innym podmiocie. Spośród tych 55% sprzedających połowa z nich środki ze sprzedaży deklaruje zainwestować w inna branżę.

30% sprzedających w momencie sprzedaży firmy nie posiada innych przedsiębiorstw, a uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczają na realizację nowego pomysłu.

15% ogółu wszystkich ogłoszeniodawców w kategorii „sprzedam firmę” chce wycofać się z biznesu. Zazwyczaj są to osoby starsze lub zwyczajnie zmęczone prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w warunkach polskiego ustawodawstwa.

Najczęściej sprzedawane formy prawne firm

Zdecydowanie najczęstszą formą prawna oferowanych do sprzedaży firm są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to zrozumiały trend z kilku przyczyn.

  1. Dla wielu przedsięwzięć biznesowych uruchamiane są odrębne spółki celowe mające zajmować się tylko i wyłącznie określoną działalnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „celowa” będzie wygodną i transparentną formą rozpoczęcia nowego biznesu.
  2. Niskie koszty uruchomienia spółki oraz łatwość jej rejestracji są ważnym aspektem wyboru tej formy prawnej. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy uruchomić poprzez Internet w serwisie S24, a koszt takiego uruchomienia to koszt rzędu około 500 zł.
  3. Elastyczność w zakresie zmiany udziałowców dla wielu przedsiębiorców wydaje się być kluczowym parametrem. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w dość łatwy sposób przy obecności notariusza możemy sprzedać swoje udziały na rzecz innej osoby. W przypadku sprzedaży całej firmy wydaje się być to idealny sposób na przekazanie całości majątku firmy.
  4. Na końcu poruszę komfort prawny prowadzenia spółki z o.o. – co do zasady spółka odpowiada za zaciągnięte długi do wysokości swojego kapitału, a ten jak powszechnie wiadomo wynosi minimalnie 5000 zł. Napisałam „co do zasady”, ponieważ istnieje również możliwość – w przypadku niewypłacalności spółki – za jej zobowiązania pociągnąć do odpowiedzialności prezesa zarządu. W praktyce jednak wygląda to delikatnie mówiąc „różnie”…

Najczęstsze przyczyny sprzedaży firmy

Jest to wrażliwy temat i nie każdy sprzedający chce udzielać informacji o powodzie sprzedaży firmy. Jednak z naszych badań wynika , że problemy finansowe firmy wcale nie są główną przyczyną jej sprzedaży. Powodów na sprzedaż firmy jest zapewne tak dużo ilu jest sprzedających, lecz w głównej mierze prezentuje się to następująco:

  1. Konflikt pomiędzy wspólnikami – niestety jest to jedna z głównych przyczyn sprzedaży firmy. W przypadku wielu sporów jedynym rozwiązaniem jest sprzedaż całości firmy, a nie tylko odstąpienie jednego z jej udziałowców.

Często bywa, ze wartość przedsiębiorstwa jest różnie oceniana przez wspólników i możliwość, aby wspólnik spłacił wspólnika nie jest możliwa.

  • Brak spodziewanych zysków – tu mam na myśli nie powszechnie przyjętą upadłość firmy, a rozbieżności pomiędzy przyjętym biznes planem, a realnymi dochodami firmy. Bywa stosunkowo często, że właściciele firmy nie są zadowoleni z osiąganych przez nią zysków i decydują się na jej sprzedaż. Wbrew panującej opinii jest to dość częsty powód sprzedaży.
  • Problemy finansowe firmy – nie sposób o tym nie wspomnieć. Podobnie jak w/w punkty jest to dość często spotykany argument przemawiający za zbyciem podmiotu gospodarczego. W przypadku problemów finansowych firmy odpowiedni audyt księgowy jest w stanie dogłębnie przedstawić realną sytuację firmy nowemu nabywcy.
  • Wypalenie zawodowe lub zwyczajne zmęczenie spowodowane prowadzeniem firmy to nie tak popularny argument, lecz również spotykany. Zawiłość naszych lokalnych przepisów prawnych i podatkowych może nawet tęgie głowy poważnie zmęczyć i w efekcie skłonić do podjęcia decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności.
  • Sprawy rodzinne oraz wszelkiego rodzaju problemy zdrowotne również plasują się na czele listy. Wielu przedsiębiorców nie ma możliwości lub zwyczajnie nie chce przekazywać sterów swojej firmy osobom bliskim lub z najbliższego otoczenia.

Jak na wstępie zaznaczyłem powodów na sprzedaż firmy jest tak wiele jak wielu jest sprzedających i nie należy z góry przyjmować pesymistycznych scenariuszy co do kondycji oferowanej działalności.

Inwestycja środków ze sprzedaży firmy

Na wstępie przedstawiłem kilka wyników sondażowych dotyczących osób sprzedających firmy – z sondażu wynika, że około 57%  z wszystkich sprzedających zamierza pieniądze uzyskane ze zbycia firmy ponownie zainwestować.

Zazwyczaj ponowna inwestycja oznacza rozpoczęcie działalności w zupełnie odmiennej branży niż ta dotycząca sprzedanej firmy. Wynika to często ze znudzenia robienia ciągle tego samego lub zwyczajnego szukania branży bardziej dochodowej.

Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem ogłoszenia biznesowego lub chcesz przeglądać oferty ogłoszeń biznesowych dobrze trafiłeś, oferujemy cztery kategorie ogłoszeń:

Tags